שקע החשמל שבור? יש פתרון: צבעו את הציור וזכרו את כלל הבטיחות

שקע נבהל כשגילה כי אחד משקעי החשמל שבבית שבור, תקע שמר על קור רוח ועשה מיד את הדבר הנכון. הדפיסו את דף הצביעה, צבעו אותו והקפידו לקיים את כלל הבטיחות בשימוש בחשמל שכתוב בו

דף צביעה כלל בטיחות בשימוש בחשמל (יח"צ)